Forskningsprosjekt


Målrettet bruk av oxytocin stimulering under fødsel

Vitenskapelig tittel:

Targetet use of oxytocinProsjektbeskrivelse:
Studien er en retrospektiv gjennomgang av fødejournaler ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). SUS har siden 2010 hatt faste rutiner for stimulering av rier ved bruk av hormonet oxytocin. I studien vil man undersøke hvilken betydning endring av rutinene ved bruk av oxytocin-stimulering under fødsel kan ha hatt for fødselsutfallet. Det søkes om å benytte opplysninger fra 20 000 fødejournaler uten å innhente samtykke fra personene som opplysningene stammer fra.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1912 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Eggebø
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Janne Rossen har D-stilling ved Sørlandet Sykehus.

Ingen annen finasiering er aktuellForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
20.11.2014 REK vest
12.02.2015 REK vest
19.11.2015 REK vest
21.04.2016 REK vest
06.06.2017 REK vest