Forskningsprosjekt


Migrene blant norske nevrologer

Vitenskapelig tittel:
Migraine in neurologists - a Norwegian survey

Prosjektbeskrivelse:
Migrene er en utbredt sykdom, men kanskje underdiagnostisert og underbehandlet. Et par amerikanske studier indikerer at forekomsten blant nevrologer er høyere enn i den generelle befolkningen. Dersom det er tilfellet, og spesialister benytter behandling i høyere grad enn i befolkningen forøvrig, kan det indikere at at for få behandles. Nevrologenes egne holdninger til dette vil også være avgjørende for hvem som tilbys behandling. Dersom det også viser seg at migreneaura uten hodepine forekommer hyppigere blant nevrologer, kan det bety at fenomenet er underdiagnostisert, og indirekte styrke ideen om at migreneaura og migrenehodepine kun er assosierte fenomener.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/26 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 16.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Karl Bjørnar Alstadhaug
Forskningsansvarlig(e):  Nevrologisk Avdeling Nordlandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK nord