Forskningsprosjekt


CT-undersøkelse ved mistenkt nyresteinsanfall

Vitenskapelig tittel:

Elektiv CT ved mistenkt urolithiasisanfallProsjektbeskrivelse:
Ved mistenkt nyresteinsanfall der smertene går over av seg selv, anbefales CT-undersøkelse av urinveiene for kontroll. Nyresteiner som sitter fast i urinveiene kan blokkere for urinstrømmen, skape sterke smerter og skade nyrefunksjonen. Slike steiner bør fjernes på sykehus. Imidlertid vil kroppen selv kvitte seg med de fleste nyresteiner ved å tisse dem ut, ofte uten at pasienten merker det. Smertene vil da opphøre. Praksisen med CT-kontroll av pasienter uten smerter er ikke fundert i forskning på utkomme for pasientene. Vi vet ikke om pasienter har nytte av CT-undersøkelse. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke nytten av CT for pasienter som forblir symptomfrie etter den første smerteepisoden. Pasienter utredet ved UNN med CT for kontroll etter mistenkt nyresteinsanfall skal inkluderes. Ved å samkjøre CT-funn med pasientens respektive sykehusjournal, skal studien avdekke andel symptomfrie pasienter med funn av nyrestein på CT der funnet fører til kirurgisk behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1904 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 30.06.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arthur Revhaug
Forskningsansvarlig(e):  UNN HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra UiT Norges arktiske universitet. Universitetet har ingen økonomiske interesser i utfallet av studien.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: Ph.D
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
12.02.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord
04.06.2015 REK nord
13.08.2015 REK nord