Forskningsprosjekt


DNase1 som biomarkør for progresjon av lupusnefritt

Vitenskapelig tittel:

The predictive impact of renal DNase1 in human lupus nephritisProsjektbeskrivelse:
Lupusnefritt (LN) er en potensielt dødelig komplikasjon til SLE. Enzymet DNase1 spalter DNA, og er nødvendig for å bryte ned DNA ved celledød for å unngå stimulering av immunforsvaret. Nivå av DNase1 er redusert i serum ved SLE. Ved LN faller nivå av DNase1 i nyrenes tubuliceller markant ved overgang fra mild til alvorlig sykdom. DNase1 påvises normalt i urin. Gjennom forsøk på mus med LN har vi nylig oppdaget at nivå og sammensetning av ulike DNase1-varianter endres avhengig av sykdomsstadium. Mus med alvorlig LN mister den vanligste varianten av DNase1 i urin. Vi vil undersøke om dette også gjelder pasienter med LN, for å utvikle DNase1 i urin som biomarkør for sykdomsprogresjon. Vi vil også undersøke nivå og ulike varianter av DNase1 i urin og serum vha radialdiffusjons assay, zymografi og western blot, og sammenligne grupper: 1) mild LN, 2) alvorlig LN, 3) SLE uten LN og 4) friske kontroller. Urin, serum og relevante kliniske opplysninger hentes fra biobank.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1899 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gro Østli Eilertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: DNase1 in lupus nephritis, Nivå: PhD
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord
12.02.2015 REK nord
12.10.2017 REK nord