Forskningsprosjekt


Effekter av samarbeid mellom terapeuter og tradisjonelle behandlere om pasientbehandling

Prosjektbeskrivelse:
Effekter av samarbeid mellom terapeuter ved SANKS og helbredere skal studeres på pasient- og terapeutnivå. Samarbeidet omfatter pasientbehandling og deling av forståelse av psykiske fenomener i et skolemedisinsk og tradisjonelt kulturelt perspektiv. Studien er en prospektiv sammenlignende intervensjonsstudie med spørreskjemabasert datainnsamling blant pasienter og deres terapeuter før (historisk kontroll) og etter innføring av samarbeidsmodellen (intervensjonsgruppe). Begge grupper inkluderes over de samme måneder to etterfølgende år. Effektmål pasienter: behandlingsallianse og tilfredshet, effekt samt livskvalitet; terapeuter: faglig perspektiv og tilfredshet med samarbeidet. Pasientene besvarer spørreskjemaer ved behandlingens oppstart, etter tredje konsultasjon, etter tre måneder og ved terapiavslutning og ett og to år etter påbegynt behandling . Terapeutene rapportere om egen faglige og kulturelle bakgrunn, behandlingsallianse og nytte av samarbeidet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1898 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Tore Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset - SANKS
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SANKS og UiTForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD , Nivå: Helsefak UiT
Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord