Forskningsprosjekt


Min trening - en intervensjonsstudie på arbeidsplassen

Vitenskapelig tittel:

Workplace health and well-being promotion: investigating the effects of a team-based intervention on motivation, exercise, health and work-functioningProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi ny kunnskap om hvordan arbeidsplasser best kan hjelpe og støtte ansatte til en mer helsefremmende livsstil på en måte som ivaretar deres integritet i form av å tilfredsstille deres behov for autonomi, kompetanse og sosial støtte. Dette antas å øke indre eller selv-regulert motivasjon for mosjon som vedvarer over tid. FORSKNINGSSPØRSMÅL: Har en team-basert intervensjon som støtter behov for autonomi, kompetanse og tilhørighet, effekter på primære utfallsmål: mosjon, og på fysisk form (kondisjon, blodtrykk, livvidde, BMI, kroppssammensetning)? Sekundære utfallsmål: 1) psykologisk velvære (tilfredshet, vitalitet, positiv og negativ affekt, somatiske symptomer)? 2) arbeidsfungering (org. forpliktelse, jobbinnsats og turnover-intensjon)? 3) sykefravær? METODE: To-gruppe intervensjonsstudie med randomisering til intervensjon (n=140) og kontroll(n=100). Team-basert intervensjon (5 mnd): team-samlinger og mosjonsgrupper. Post-test etter 5 mnd., og follow-up etter 10 mnd.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1943 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.07.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Hallgeir Halvari
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering gjennom Norges Forskningsråd/ Nærings PhD ordningen. Dette innebærer en delfinansiering fra konsernstab HR i Posten NorgeForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: Doktorgradsprogram ved Norges Idrettshøyskole
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst