Forskningsprosjekt


Et europeisk øyeblikksbilde av høyresidige tykkatarmsreseksjoner januar - april 2015

Vitenskapelig tittel:

ESCP Pan-European snapshot audit. Right hemicolectomy/Ileo-caecal resection January - April 2015Prosjektbeskrivelse:
To måneders prospektiv datainnsamling fra sykehus over hele Europa blir koordinert av ESCP. Det forventes at minst 8% av sykehusene skal delta, og at pasient inklusjon skal være over 1000. Forskningen vil vise forskjeller i pasient materialet, teknikker, utfall i kohorten. Det vil identifiseres områder med varierende rutiner som gir overbevisende forskjeller i utfall som krever videre forskning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1934 Prosjektstart: 15.01.2015 Prosjektslutt: 15.04.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Dejan Ignjatovic
Forskningsansvarlig(e):  Ahus Universitetssykehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

ingenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst