Generell forskningsbiobank


Bergen Gynecologic Cancer Biobank

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne generelle forskningsbiobanken er å samle inn og lagre biologisk materiale til forskningsprosjekter om gynekologisk kreft. Dette inkluderer studier av årsaker, prognostiske faktorer, miljøfaktorer, behandling og forebygging av gynekologisk kreft. Materiale som skal samles inn er blodprøver, urinprøver og vevsbiter fra både svulstvev og normalt vev som blir fjernet under rutinemessig utført utredning og behandling. Deltakerne er samtykkekompetente pasienter under utredning for gynekologisk sykdom der det kan foreligge kreft og/eller pasienter som går til behandling for gynekologisk kreft. Det søkes om å omgjøre den spesifikke forskningsbiobanken til en generell forskningsbiobank. Den spesifikke forskningsbiobanken består av materiale fra omlag 3000 personer og har blitt samlet inn siden 2001.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1907 Startdato for innsamling av materiale: 14.07.2001

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Camilla Krakstad
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Finansieringskilder: Foskningsmidler fra UiB, NFR og Helse Vest


Behandlet i REK
DatoREK
20.11.2014 REK vest
27.04.2017 REK vest
27.04.2017 REK vest
27.04.2017 REK vest