Forskningsprosjekt


Troponinutskillelse

Vitenskapelig tittel:
cTnT-levels in people with moderate and lack of training backgrounds and their responses to moderate exercise.

Prosjektbeskrivelse:
I prosjektet søker man å dokumentere om moderat fysisk påkjenning medfører utslipp av cTn og om dårlig trente får større utslipp enn personer med bedre kondisjon på samme belastningsnivå. 40 personer skal inkluderes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/44 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Halvor Haavardsønn Gjestland-
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetsykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonstudiet i medisin, Nivå: 7. semester
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
28.01.2010 REK sør-øst