Forskningsprosjekt


Vitamin D-status i blod hos norske barn med akutt nedre luftveisinfeksjon

Vitenskapelig tittel:

Vitamin D status in Norwegian paediatric patients with acute lower respiratory tract infection. A case-control studyProsjektbeskrivelse:
Vi ønsker med studien å undersøke om det finnes en sammenheng mellom sårbarhet for luftveisinfeksjon hos mindre barn (1måned til 5 år) og nivået av vitamin D i blod. Observasjonen av at vitamin D nivå i blod er lavest og risikoen for luftveisinfeksjon hos barn er høyest i vinterhalvåret har ført til hypoteser om at det kunne eksistere en sammenheng mellom disse observasjoner. Noen studier har vist at lave vitamin D nivåer hos barn er forbundet med økt risiko for alvorlig luftveisinfekjson, mens denne sammenhengen ikke kunnet gjenfinnes i andre studier. Det er behov for å belyse denne mulige sammenhengen mellom vitamin D og luftveisinfeksjon blant norske barn, siden studier har påvist at mange norske barn har lave vitamin D nivåer. Dog er norske studier av vitamin D nivåer hos barn begrensede og mangelfulle, hvorfor man også med denne studien ønsker å kartlegge vitamin D nivået hos barn mellom 1 måned og 16 år som ikke har luftveisinfeksjon og ikke har alvorlige kroniske sykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2062 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 30.04.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mads N Holten-Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Stipend gjennom Sykehuset Innlandet og Helse Sør øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst