Generell forskningsbiobank


Novartis Norge ICRO (Biobankregisteret Nr 1311)

Prosjektbeskrivelse:
Generell forskningsbiobank med rammetillatelse 23. sep 2008 og videreføring av generell tillatelse til overføring av biologisk materiale til utlandet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/24

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: MERETE.MCCOIG@NOVARTIS.COM
Forskningsansvarlig(e):  Novartis Norge AS


Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
26.08.2010 REK sør-øst
26.08.2010 REK sør-øst
22.08.2013 REK sør-øst