Forskningsprosjekt


Årsaker til febersykdom hos pasienter på Mnazimmoja Hospital, Zanzibar

Vitenskapelig tittel:

Etiology of febrile illness in patients presenting at Mnazimmoja Hospital, ZanzibarProsjektbeskrivelse:
Febersykdom er en vanlig årsak til innleggelser i sykehus og kan skyldes potensielt livstruende infeksjoner som malaria, tyfoidfeber og andre bakterielle blodbaneinfeksjoner, samt denguefeber og andre virusinfeksjoner. Forskningen vil kunne bringe ny informasjon om årsakene til febersykdom og forekomst av eventuell antibiotikaresistente (motstandsdyktige) mikrober. Denne informasjonen vil kunne bidra til å bedre pasientbehandlingen og redusere dødeligheten av infeksjonssykdommer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1940 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bjørn Blomberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

- Centre for Tropical Infectious Diseases, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway

- Department of Medical Microbiology, Vestre Viken Health Trust, Norway

- Haartman Institute, University of Helsinki, Finland Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Infeksjonsmedisin, mikrobiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2014 REK sør-øst
26.03.2015 REK sør-øst