Forskningsprosjekt


Evaluering av MATCH - Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems

Vitenskapelig tittel:

En randomisert kontrollert effektivitetsstudie av Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH).Prosjektbeskrivelse:
MATCH er en behandlingstilnærming som retter seg mot psykiske problemer som er hyppig forekommende blant barn og unge som er henvist til psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Målgruppen er barn og unge i alderen 6-15 år som har angst, depresjon, traumer eller atferdsvansker og eventuelt kombinasjoner av disse problemene. MATCH, som nylig har blitt evaluert med positive resultater i USA, har som mål å gjøre evidensbasert praksis mer anvendbar og tilpasset den kliniske hverdagen. For å evaluere MATCH i Norge skal Atferdssenteret gjennomføre en randomisert kontrollert studie, hvor målet er å sammenligne kort- og langtidseffekten av MATCH med annen vanlig behandling i BUP.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/633 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.09.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Silje Hukkelberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres med interne midler fra Atferdssenteret.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2015 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst