Forskningsprosjekt


Morsellering ved hysterektomi og risiko for spredning hos pasienter med insidentelle sarkomer i uterus

Vitenskapelig tittel:

Uterine morcellation during hysterectomy and the risk of disease dissemination in incidental uterine sarcomas

–a registry-based nationwide study in Norway and SwedenProsjektbeskrivelse:
Prosjektets formål er å undersøke om morsellering medfører en økt risiko for spredning av kreftsykdom, ved å sammenligne prognose for pasienter operert med hysterektomi med eller uten morsellering. Godartede muskelknuter i livmoren (såkalte myomer) er hyppige og fører ofte til blødninger og ubehag. Mange av pasientene behandles gjennom fjerning av livmoren ved kikkhullskirurgi. For å kunne fjerne livmoren med myomene fra bukhulen gjennom det trange kikkhullet i magen må vevet ofte knuses i mindre biter (såkalt morsellering). Hos noen pasienter viser det seg (etter fjerning av muskelknuten) at svulsten var ondartet ( sarkom). I det siste har man lurt på om morselleringen kan medføre spredning av kreftsvulsten og dermed gi dårligere prognose for overlevelse. Amerikanske myndigheter, deriblant det amerikanske legemiddelverket FDA, uttrykte sommeren 2014 bekymring over dette og etterlyste store studier for å kartlegge problemstillingen. Man skal i foreliggende prosjekt derfor undersøke overlevelse og prognose hos pasienter med sarkomer i livmor med og uten morsellering fra 1954 til 2013. Dette er en registerstudie der det planlegges å inkludere pasienter som har gjennomgått hysterektomi for antatte myomer samt pasienter som er blitt diagnostisert med uterussarkom. Det skal innhentes opplysninger fra Dødsårsaksregistret, Kreftregisteret, Norsk Pasientregister samt fra pasientjournal der dette er nødvendig. Fra Dødsårsaksregisteret vil man innhente for pasienter med uterussarkom diagnostisert f.o.m. 01.01.1954 t.o.m. 31.12.2013 (ICD-10 koder C 54 og C 55): • Død • Dødsårsak • Dødsdato Fra Kreftregisteret vil man innhente følgende opplysninger om kvinner diagnostisert med uterussarkom (ICD-10 koder C 54 og C 55): • Diagnosedato f.o.m. 01.01.1954 t.o.m. 31.12.2013 • Stadium ved diagnose • Fødselsnummer Fra Norsk pasientregister vil man innhente opplysninger om pasientene som har gjennomgått hysterektomi på bakgrunn av mistanke om myom i uterus fra 01.01.1954 til 31.12.2013 i Norge (ICD kode D25 med undergrupper 1, 2, og 9, eller diagnose sarkom i uterus; C 54 eller C 55), OG et eller flere av de følgende prosedyrekoder: LCB Incisjon, ekstirpasjon og destruksjon av lesjon i uterus: • LCB 00 Hysterotomi • LCB 01 Laparoskopisk hysterotomi • LCB 10 Enukleasjon av myoma uteri • LCB 11 Laparoskopisk enukleasjon av myoma uteri • LCB 14 Laparoskopisk diatermidestruksjon av myomknute • LCB 20 Transvaginal enukleasjon av myoma uteri • LCB 25 Hysteroskopisk ekstirpasjon av lesjon LCC Reseksjon av uterus • LCC 00 Reseksjon av uterus • LCC 01 Laparoskopisk reseksjon av uterus • LCC 05 Hysteroskopisk reseksjon av uterinvegg Inklusive: Deling av septum • LCC 10 Supravaginal hysterektomi • LCC 11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi, Laparoskopisk supravaginal hysterektomi (LSH) • LCC 20 Vaginal supravaginal hysterektomi • LCC 96 Annen reseksjon av uterus • LCC 97 Annen laparoskopisk reseksjon av uterus LCD Eksisjon av uterus: • LCD00 Hysterektomi • LCD 01 Total laparoskopisk hysterektomi • LCD 04 Laparoskopisk hysterektomi • LCD 10 Vaginal hysterektomi • LCD 11 Laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi; Vaginal hysterektomi med laparoskopisk disseksjon ovenfor a. uterina (LAVH) • LCD 30 Radikal hysterektomi • LCD 31 Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH) • LCD 40 Radikal vaginal hysterektomi • LCD 96 Annen hysterektomi • LCD 97 Annen laparoskopisk hysterektomi NPR har personidentifiserbare data fra og med 2007, og det søkes om å få tilgang til disse fra tidsrommet 2007 til 2012. For tidsrommet før 2007 søkes det om aggregerte data for hvert kalenderår. Fra pasientjournalene vil det eventuelt bli innhentet følgende opplysninger: Opplysninger om pasientene som har gjennomgått hysterektomi på bakgrunn av mistanke om myom i uterus fra 1954 til 2013 i Norge (ICD kode D25 med undergrupper 1, 2, og 9, eller diagnose sarkom i uterus; C 54 eller C 55), OG et eller flere av de følgende prosedyrekoder: LCB Incisjon, ekstirpasjon og destruksjon av lesjon i uterus: • LCB 00 Hysterotomi • LCB 01 Laparoskopisk hysterotomi • LCB 10 Enukleasjon av myoma uteri • LCB 11 Laparoskopisk enukleasjon av myoma uteri • LCB 14 Laparoskopisk diatermidestruksjon av myomknute • LCB 20 Transvaginal enukleasjon av myoma uteri • LCB 25 Hysteroskopisk ekstirpasjon av lesjon LCC Reseksjon av uterus: • LCC 00 Reseksjon av uterus • LCC 01 Laparoskopisk reseksjon av uterus • LCC 05 Hysteroskopisk reseksjon av uterinvegg Inklusive: Deling av septum • LCC 10 Supravaginal hysterektomi • LCC 11 Laparoskopisk subtotal hysterektomi, Laparoskopisk supravaginal hysterektomi (LSH) • LCC 20 Vaginal supravaginal hysterektomi • LCC 96 Annen reseksjon av uterus • LCC 97 Annen laparoskopisk reseksjon av uterus LCD Eksisjon av uterus: • LCD00 Hysterektomi • LCD 01 Total laparoskopisk hysterektomi • LCD 04 Laparoskopisk hysterektomi • LCD 10 Vaginal hysterektomi • LCD 11 Laparoskopisk assistert vaginal hysterektomi; Vaginal hysterektomi med laparoskopisk disseksjon ovenfor a. uterina (LAVH) • LCD 30 Radikal hysterektomi • LCD 31 Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH) • LCD 40 Radikal vaginal hysterektomi • LCD 96 Annen hysterektomi • LCD 97 Annen laparoskopisk hysterektomi Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en forskergruppe i Sverige som vil foreta en selvstendig datainnsamling med samme formål. Opplysninger fra Norge og Sverige skal sammenholdes i statistiske analyser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2022 Prosjektstart: 19.10.2014 Prosjektslutt: 28.02.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Michael Bretthauer
Forskningsansvarlig(e):  UiO
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiOForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst