Forskningsprosjekt


Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon.

Vitenskapelig tittel:

The role of respiratory sinus arrhythmia in the stabilization  of cerebral perfusion.Prosjektbeskrivelse:
Kontrollen av hjernegjennomblødning involverer flere overlappende reguleringsmekanismer for å gi optimal oksygen og næringstilførsel til hjernevev. Svingninger i den kan oppstå på grunn av påvirkninger på frekvenser> 0,1 Hz, som for eksempel respirasjon. Vi ønsker å undersøke om respiratorisk sinus arytmi bidrar til stabilisering av cerebral perfusjon. Dette prosjektet vil undersøke endringer i systemisk og cerebral blodstrøm i løpet av utfordringer som simulert sentrale hypovolemi (underkroppen undertrykk, LBNP), non-invasiv intermitterende overtrykksventilasjon (IPPV) og endringer i tidevolum og respirasjonsfrekvens. Både LBNP og IPPV redusere respiratorisk sinus arytmi, og vår hypotese er at deres kombinasjon vil øke systemiske blodstrøm variasjoner og muligens påvirke cerebral blodstrøm også.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2228 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Maria Skytioti
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo og Norges forskningsrådForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2015 REK sør-øst