Generell forskningsbiobank


Revmatologiske sykdommer

Prosjektbeskrivelse:

Revmatologisk fagenhet har lang tradisjon på forskningsaktivitet, og i fremtiden vil vi fortsette med kliniske studier og forske videre på mekanismer som utløser, opprettholder, gir organskade og/eller forverrer ulike revmatologiske sykdommer. Vi vil derfor opprette en generell forskningsbiobank med humant biologiske materiale (blodprøver, urinprøver og leddvæske) som kan brukes til medisinsk forskning, inkludert analyser av arvestoff og til studier av samspillet mellom arv og miljø.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1888 Startdato for innsamling av materiale: 03.11.2014

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Gro Østli Eilertsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT, Norges arktiske universitet. IKM
Finansieringskilder: Ben og ledd forskningsgruppe UiT


Behandlet i REK
DatoREK
27.11.2014 REK nord