Forskningsprosjekt


Intravenøs bisfosfonat ved stressfrakturer

Vitenskapelig tittel:

Intravenous bisphosphonate in stress fracture treatment A randomised controlled double blinded multicenter trial Prosjektbeskrivelse:
Stressbrudd i foten oppstår typisk etter langvarig og repetitiv aktivitet. Behandlingen er primært avlastning, men ikke sjelden ses manglende tilheling av disse bruddene. Bennedbrytende celler (osteoklaster) kan synes å ha en viktig rolle ved manglende tilheling. Bisfosfonater er en legemiddelgruppe som hovedsaklig virker ved å hemme osteoklastene og det er gjennomført enkelte studier som undersøker effekten av dette legemiddelet ved behandling av stressbrudd. Studiene er imidlertid av lav kvalitet og har varierende resultater. Vi ønsker å gjennomføre en randomisert dobbeltblindet placebokontrollert studie som skal undersøke effekten av bisfosfonat (zoledronsyre) ved stressbrudd i foten hos pasienter med manglende tilheling etter 6 mnd. Tre norske sykehus skal delta i studien (Oslo Univ. sykehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold). Effekten av medikamentet vil evalueres med en validert fot-ankel funksjonsskår, endring i smerter, tid til tilheling og tilheling vurdert med MR.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1986 EudraCT-nummer: 2014-004318-27 Prosjektstart: 02.01.2015 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torben Ianssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil søkes om midler fra de tre deltagende sykehus. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Intravenøs bisfosfonat ved stressfrakturer
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst