Forskningsprosjekt


Metall - metall versus metall - plast og keramikk plast i artikulasjon av hofteproteser

Vitenskapelig tittel:
Weber studien - en prospektiv randomisert studie av tre artikulasjoner i hofteledd.

Prosjektbeskrivelse:
Hofteproteser er en veletablert behandlingsmetode for langkommen hofteleddslidelse, men det gjenstår mange uløste spørsmål. I denne studien er hovedformålet å undersøke hvilken betydning glideflaten (artikulasjonen) har for resultatet av behandlingen. Den tradisjonelle artikulasjonen har bestått av et metallhode på lårbensdelen som glir (artikulerer) mot et plastmateriale (polyetylen) i bekkendelen. Det har imidlertid vist seg at denne kombinasjonen kan slites, og det er da fare for at det genereres partikler som igjen kan føre til løsning av protesekomponentene. I denne prospektive studien (S-98237,tilrådd av REK i des 199) ble 399 pasienter randomisert til behandling med tre forskjellige glideflater; metall - metall, metall - polyetylen og keramikk - polyetylen. Pasientene er fulgt opp med jevne mellomrom, og alle pasienter har nå vært til 7 års kontroll. Denne søknaden gjelder registrering av ny prosjektleder, samt utvidelse av prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1594 Prosjektstart: 01.01.1999 Prosjektslutt: 31.05.2030

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristian Bjørgul
Forskningsansvarlig(e):  Ortopedisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst