Forskningsprosjekt


LAR-ROP-studien. En kohortstudie av personer med tidligere rusmiddelavhengighet

Vitenskapelig tittel:

Comorbidity Study: Substance Dependence and Co-occurrent Mental and Somatic Disorders (ComSuMS)Prosjektbeskrivelse:
Rusavhengighet er klart assosiert med alvorlige psykiske og somatiske helseplager. God oppfølging og behandling til mennesker med denne trippelbyrden av helseplager avhenger av forståelse av hele spekteret av problemer som de over tid står ovenfor. Det finnes få studier som systematisk undersøker sammenhenger og interaksjoner mellom rusavhengighet, psykiske- og somatiske helseplager. Det er også få longitudinelle studier om hvordan disse forkjellige typene lidelser interagerer og påvirker forløp og prognose for heterogene grupper av rusavhengige. LAR-ROP-studien vil videreføre to norske REK-godkjente studier, hvor det er avlagt tre doktorgrader: ROP-I og-II (Landheim 2007, og Bakken 2010) og LAR-HO (Skeie, 2012). LAR-ROP-studien vil gjøre en etterundersøkelse og sammenføye deler av kohortene på de to studiene. Nasjonalt og internasjonalt vil studien tilføre ny viktig generell og spesifikk kunnskap for rusbehandling. Oppfølgingstiden for enkelte delatagere vil være over 20 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1936 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 01.10.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Landheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet HF. Finansiering av to fulle PhD-stipend. Se vedleggForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: UIO, Medisinsk fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2014 REK sør-øst
07.05.2015 REK sør-øst
20.08.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst