Forskningsprosjekt


Endringer i blodspeilet av zonisamid ved graviditet

Vitenskapelig tittel:

Serum concentration of zonisamide during pregnancyProsjektbeskrivelse:
Dette er en retrospektiv kartleggingsstudie. Det er kjent at serumspeilet til mange legemidler mot epilepsi synker med opptil 60 % under graviditet. Tap av anfallskontroll på grunn av for lavt serumspeil forekommer. Dette kan ha alvorlige, og potensielt livstruende, konsekvenser for moren og det ufødte barnet. Zonisamid er et middel mot epilepsi, men det er ikke systematisk undersøkt med tanke på serumspeil under svangerskap. To kasuistikker tyder på at zonisamidserumspeilet kan synke kraftig under svangerskap. I dette prosjektet vil man retrospektivt kartlegge serumspeilverdier fra gravide kvinner med epilepsi. Disse pasientene vil man finne via EURAP (Det europeiske svangerskapsregisteret for pasienter med epilepsi). Opplysninger registrert i laboratoriedatabasen og pasientjournal vil benyttes. Serumspeilverdiene til disse kvinnene skal sammenholdes mot klinisk effekt (anfallskontroll). Formålet med studien er å finne ut om zonisamidserumspeilet synker i forbindelse med graviditet, og hvorvidt dette påvirker anfallskontrollen. Flere sentre i Norge og Sverige skal delta. Minimum 20 pasienter skal inkluderes totalt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/2003 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Reimers
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Interne lønnsmidler.

Ingen ekstern finansiering.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Endringer i blodspeilet av zonisamid ved graviditet
Behandlet i REK
DatoREK
28.11.2014 REK midt
25.08.2017 REK midt
06.06.2018 REK midt