Forskningsprosjekt


Klinisk presentasjon og sykdomsforløp ved ny Influensa A (H1N1)

Vitenskapelig tittel:
Klinisk presentasjon og sykdomsforløp hos pasienter innlagt med mistanke om ny Influensa A (H1N1)

Prosjektbeskrivelse:
Pandemien Influensa A (H1N1) -“Svineinfluensa” rammer fra høsten 2009 store deler av befolkningen. Denne influensapandemien ser ut til å være ulik tidligere pandemier/epidemier, ved at den er mer uforutsigbar og i større grad rammer unge, tidligere friske mennesker. Kunnskapen om hvorfor dette skjer er mangelfull. Infeksjonsseksjonen ved Medisinsk avdeling ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt for å kartlegge karaktertrekk og sykdomsforløp for alle pasienter innlagt med mistenkt influensa. Prosjektgruppen vil undersøke om bakgrunnsfaktorer hos pasientene kan gi en forklaring på hvorfor noen får mildere sykdom og andre blir alvorlig syke. Vi vil kvalitetssikre diagnosekriteriene, rutinene for prøvetaking, monitorering og behandling ved influensasykdom. Studien ønsker også å undersøke om individuell variasjon i immunrespons kan forklare hvorfor noen får et mildt, mens andre får et svært alvorlig, og for et fåtall fatalt, forløp av influensa A (H1N1). Prosjektet står og faller på å kunne gjennomføres mens pandemien pågår.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/2295 Prosjektstart: 16.11.2009 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Kristin Greve-Isdahl Mohn
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet, Nivå: phD
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2009 REK vest
26.11.2009 REK vest
17.02.2011 REK vest
18.10.2012 REK vest
27.03.2014 REK vest
05.06.2014 REK vest
11.09.2014 REK vest
14.01.2016 REK vest
14.01.2016 REK vest