Forskningsprosjekt


Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølging

Vitenskapelig tittel:

Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølgingProsjektbeskrivelse:
Behandlingsetterlevelse (adherens) hos pasienter med høyt blodtrykk er etter 1 års behandling < 50 % iflg litteraturen. Studien skal gi ny kunnskap om endring i blodtrykk ved bruk av måling av behandlingsetterlevelse (adherens) hos pasienter med høyt blodtrykk (HT). I et randomisert klinisk design undersøkes endring i ambulatorisk blodtrykk i en intervensjonsgruppe versus en kontrollgruppe med og uten éngangskontroll av adherens med direkte observert terapi (DOT). DOT innebær at pasienter i intervensjonsgruppen møter medikamentfastende, tar sine medikamenter foran studiepersonell, får påmontert ambulatorisk blodtrykksmåler og leverer apparatet dagen etter. Resultatet må forventes å være pasientens sanne blodtrykk med gitt behandling. Endring i ambulatorisk blodtrykk fra baseline (første måling) til første kontrollmåling (andre måling) er studiens primære utfallsmål. Studien undersøker endring i kontorblodtrykk som sekundært utfallsmål.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/159 Prosjektstart: 15.02.2015 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Aud Høieggen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Enhet for indremedisinsk forskning og Nyremedisinsk avdeling på Oslo univeristetssykehus - Ullevål.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Mastergrad i Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Nivå: Mastergrad, 120 studiepoint
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
23.04.2015 REK nord