Forskningsprosjekt


Påvirkes cannabiskonsentrasjoner i blod og urin av trening og/eller faste?

Vitenskapelig tittel:
Påvirkes konsentrasjonene av tetrahydrocannabinolsyre i blod og urin av trening og/eller faste?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å skaffe til veie kunnskap om endringer i konsentrasjoner av cannabis i blod og urin hos kroniske cannabisrøykere som utsettes for økt fettforbrenning gjennom faste og fysisk aktivitet. Kunnskapen er avgjørende for korrekt fortolkning av urinprøver vedrørende nye inntak av cannabis, og vil kunne medføre at færre prøvegivere blir urettmessig anklaget og straffet for å ha inntatt cannabis når dette faktisk ikke er tilfellet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/25 Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 01.12.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Andreas Austgulen Westin
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt