Forskningsprosjekt


Ernæringsstatus og motorisk utvikling hos barn født av mødre med diabetes

Vitenskapelig tittel:

Mikronutrient status og motorisk utvikling hos barn født av mødre med diabetes mellitus type I eller svangerskapsdiabetesProsjektbeskrivelse:
Hos kvinner med diabetes vil fosteret eksponeres for høyt blodsukker, som er assosiert med økt risiko for misdannelser og senere sykdom hos barnet. Årsakene til dette er ikke kjent, men man vet at endringer i mikronæringsstoffer, miljøgifter og betennelsesparametre kan ha betydning for disse tilstandene. Slik REK forstår, vil studien rekruttere kvinner som tidligere har avgitt biologisk materiale til en generell forskningsbiobank med tittel «Diabetes i svangerskapet». Det er snakk om kvinner med diabetes type 1 eller svangerskapsdiabetes. Den nye studien vil undersøke mors nivå av mikronæringsstoffer og miljøgifter seks uker og seks måneder etter fødsel, samt barnets ernæringsstatus og motoriske utvikling ved seks måneders alder. Studien inkluderer bl.a. blodprøve av mor og barn, spørreskjema vedrørende diett og depresjon i tillegg til en motorisk utviklingsbedømming av barnet. 200 kvinner og barn inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1910 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Anne-Lise Bjørke Monsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt Helse vest om midler for analysering av blodprøver.

Det foreligger ingen økonomisker avtaler for de som arbeider i prosjektet. Alle er tilsatt ved Helse vest, UiB eller UNN.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.11.2014 REK vest
08.01.2015 REK vest