Forskningsprosjekt


Virusinfeksjoner i fosterstadiet og utvikling av psykose

Vitenskapelig tittel:

Maternal infection and obstetric complications in the pathogenesis of schizophrenia: A follow-up of the MoBa study. Phase I: A sub-study on neurocognition.Prosjektbeskrivelse:
Schizofreni kan ses som en nevroutviklingsforstyrrelse hvor grunnlaget legges allerede i fosterlivet. Risikofaktorer kan være mødres infeksjoner som gravide samt fødselskomplikasjoner. Vi ønsker å utrede om eksponering for slike risikofaktorer bidar til utvikling av psykose. Redusert nevrokognitiv funksjon, som arbeidshukommelse og innlæringskapasitet, er et kjernesymptom ved schizofreni og ofte tilstede før sykdomsdebut. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom kognitiv svikt som skyldes selve sykdommen og svikt som skyldes medikasjon eller annen behandling. Derfor bør kognitiv testing utføres så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Vi ønsker å kartlegge kognitiv funksjon hos unge med prodromaltegn til psykose, samt psykosepasienter så raskt som mulig. Betydningen av kombinert klinisk og nevrokognitiv utredning for tidlig oppdagelse og behandling for denne pasientgruppen understrekes i en rekke internasjonale studier (se Gur et al., JAMA Psychiatry, 2014).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/133 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 01.01.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Bjørn Rishovd Rund
Forskningsansvarlig(e):  Vestre Viken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Første fase av prosjektet (som denne REK-søknaden gjelder) finansieres av Helse Sør-Øst og Vestre Viken. Videre finansiering vil bli søkt fra flere kilder, som Helse Sør-Øst, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: psykologi, Nivå: Ph.D.
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst