Forskningsprosjekt


Utprøving av ny protese for distale radioulnarledd

Vitenskapelig tittel:
Utprøving av ny protese for distale radioulnarledd

Prosjektbeskrivelse:
Distale radioulnarledd kan bli ødelagt etter skade. Det kan skje i forbindelse med distal radiusfraktur, hvor feilstillingen i nedre del av radius driver nedre ulnaende ut av stilling slik at ledd og kapsel/leddbånd blir skadet. Hvis radius tilheler med feilstilling vil leddforbindelsen mellom ulna og radius i tillegg bli inkongruent, hvilket disponerer for artroseutvikling. Prosjektgruppen har utviklet en sementfri protese for distale radioulnarledd bestående av en skrue av legert titan i nedre ulna, og en i radius. I dette prosjektet vil man prøve ut protesen på et antall pasienter begrenset oppad til ti, med indikasjonen ødelagte distale radioulnarledd med uttalte smerter eller instabilitetsplager. Prosjektet er en utprøving av medisinsk utstyr.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/30 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Magne-Røkkum
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst