Forskningsprosjekt


Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST): Effekter hos pasienter med hjerneblødning

Vitenskapelig tittel:

Effects of blood pressure lowering treatment in patients with acute haemorrhagic stroke in the Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST)Prosjektbeskrivelse:
SCAST er en randomisert- og placebokontrollert studie av blodtrykkssenkende behandling med candesartan hos 2029 pasienter med akutt hjerneslag (hjerneinfarkt eller hjerneblødning). Behandling ble gitt i 7 dager. De primære effektvariablene var i) vaskulære endepunkter i løpet av de første 6 måneder, og ii) funksjonsnivå ved 6 måneder. Studien viste ingen positiv effekt av blodtrykksenkende behandling i en blandet gruppe(hjerneinfarkt og hjerneblødning). Protokollen og Statistisk analyseplan spesifiserte at en separat subgruppe-analyse skal gjøres av pasientene med hjerneblødning. Vi har CT-bildene av de fleste av pasientene med hjerneblødning, og er nå klare til å fullføre innsamlingen av bildene og foreta analysen. Fordi SCAST ble meldt avsluttet da hoved-resultatet var blitt publisert (The Lancet 2011), må vi imidlertid levere ny prosjektsøknad. Vi mener at dette prosjektet omfattes av pasientenes samtykke og den opprinnelige godkjenningen av studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1722 Prosjektstart: 01.10.2014 Prosjektslutt: 30.09.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst