Forskningsprosjekt


EXPERT, Behandlingsregister for Riociguat hos pasienter med pulmonal hypertensjon

Vitenskapelig tittel:

EXPERT, EXPosurE Registry RiociguaT in patients with pulmonary hypertensionProsjektbeskrivelse:
Adempas® (Riociguat) er et nytt legemiddel som er godkjent for behandling av pasienter med to typer pulmonal hypertensjon, og har i tidligere studier vist effekt. I samsvar med myndighetenes retningslinjer er det viktig å innhente informasjon om sikkerhet og effekt ved legemiddelet fra langtidsbruk i klinisk praksis. For sjeldne sykdommer som pulmonell hypertensjon er et pasientregister viktig for å lære mer om sykdommen og å finne den mest effektive behandlingen av denne. Dette er en forskningsstudie for å samle inn data til et internasjonalt pasientregister fra pasienter behandlet med legemidlet Adempas®. Data som skal dokumenteres er rutinemessig samlet i daglig praksis fra undersøkelser og diagnostiske tester. Studien er en del av Bayers Risk Management plan for Adempas. Protokoll och studiedesign er godkjent av European Medicines Agency (EMA).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1713 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: arne k. andreassen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert gjennom forskningsmidler fra Bayer HealthCare, Leverkusen i Tyskland og sykehuset vil få dekket alle ekstra kostnader det har i forbindelse med studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst