Forskningsprosjekt


Molekylær kvantifisering av østrogen reseptor co-regulatorer for å kunne anslå endokrine responser

Prosjektbeskrivelse:
Eksperimentelle og kliniske rapporter har beskrevet at protein ekspresjon av flere ER- modulatorer kan tenkes å diktere utfallet av anti- østrogenterapier. Noen av disse proteinene har blitt koblet til et godt utfall av terapi, mens andre er knyttet til et dårlig utfall. Selv om hver enkelt av disse faktorene individuelt kan tenkes å forutsi den endokrine responsen, viser foreløpige resultater fra min forskningsgruppe at de også kan ha en additiv effekt. Disse dataene støtter hypotesen om at analyse av flere biomarkører på en gang bedre kan forutsi effekten av endokrin behandling enn ved analyse av en enkelt biomarkør. Vi planlegger derfor å analysere ekspresjonen av alle disse proteinene i prøver fra ER positive brystkreftpasienter ved hjelp av en ny kvantitativ metode som kalles RPMA (Reverse Phase Protein microarray). Videre ønsker vi å integrere protein ekspresjons-dataene for hver biomarkør med de kliniske parametrene for de samme pasientene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1937 Prosjektstart: 15.10.2014 Prosjektslutt: 15.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Antoni Hurtado
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli finansiert av NCMM (Norsk senter for molekylærmedisin). En samarbeidsavtale mellom de involverte institusjonene (VHIO, Vall Hebron Institut of Oncology og Universitetet i Oslo) for dette prosjektet er vedlagt. Videre inneholder kontrakten et budsjett for det oppsatte forskningsprosjektet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Materiale fra biobank:
VHIO-Vall Hebron Hospital (Barcelona, Spain)
Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2014 REK sør-øst