Forskningsprosjekt


Aktivitet i hjernens nettverk ved komplekst regionalt smertesyndrom før og etter behandling med «Graded Motor Imagery» og Berøringstrening

Vitenskapelig tittel:

Resting-State Connectivity in Cerebral Networks before and after Treatment (Graded Motor Imagery and Desensitization) in Patients with Complex Regional Pain Syndrome.

 

 A longitudinal case-control study investigating intra-network connectivity in the DMN (Default Mode Network) using fMRI.Prosjektbeskrivelse:
Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppstår som regel etter et traume og innebærer vedvarende ekstremitetssmerte, ledsaget av ødem,trofiske forandringer i hud og/eller motorisk dysfunksjon. De patofysiologiske mekanismer er uavklart og omdiskutert , men synes å involvere inflammasjon, vasomotorisk dysfunksjon og forendret neuroplastisitet. fMRI har hos pasienter med CRPS har vist endret aktivitet (resting-state functional connectivity) i hjernen. Graded Motor Imagery (GMI) er en form form hjernetrening som har vist å redusere smerte og overfølsomhet samt normalisere dysfunksjonell bevegelse. Vi ønsker å undersøke om treningen også fører til normalisert resting-state functional connectivity . Dette er ikke tidligere beskrevet i litteraturen å vil kunne øke kunnskapen om CRPS. Studien vil ha en longitudinell case control design og vil inkludere 40 personer, 20 pasienter med CRPS og 20 friske matchede kontroller.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1671 Prosjektstart: 15.11.2014 Prosjektslutt: 15.11.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunnvald Kvarstein
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet vil bli dekket via forskningsmidler fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord
23.04.2015 REK nord
10.03.2016 REK nord
26.05.2016 REK nord
24.11.2016 REK nord
12.10.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
31.05.2018 REK nord