Forskningsprosjekt


Determinanter for lang levetid og sunn aldring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Vitenskapelig tittel:

Determinants of longevity and healthy aging. The HUNT Study, NorwayProsjektbeskrivelse:
I den norske befolkningen øker antallet eldre. Dette regnes som en utfordring for ressursfordelingen i samfunnet, også med tanke på å bevare livskvalitet for et økende antall mennesker med høy alder. Denne studien tar sikte på å analysere determinanter for lang levetid ved å studere betydningen av selvvurdert helse, utdanning, livsstil, og telomerlengde i gruppen deltakere som har oppnådd eksepsjonelt lang levetid i HUNT-studien sammenlignet med andre deltakere. Studien omhandler alle som deltok i HUNT og det planlegges samtidig å gjennomføre koblinger til Dødsårsaksregisteret og Utdanningsregisteret.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1803 Prosjektstart: 01.08.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen finansiering av NTNUForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, forskelinje, Nivå: Master
Materiale fra biobank:
HUNT biobank. Helseundersøketsene i Nord-Trøndelag (HUNT)
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2014 REK midt
28.11.2014 REK midt
05.05.2017 REK midt