Forskningsprosjekt


PISTE: Kateter-basert behandling av hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:

Pragmatic Ischaemic Stroke Thrombectomy Evaluation (PISTE)Prosjektbeskrivelse:
Rasjonale: Hjerneinfarkt som skyldes trombotisk okklusjon av en proksimal hjernearterie kan i dag behandles med kateter-baserte teknikker, som tilleggsbehandling til intravenøs (i.v.) blodpropp-oppløsende behandling. Det er til nå gjennomført tre små randomisert-kontrollerte studier, men disse har ikke viste noen effekt av slik behandling. Flere studier er nødvendig for å vise om slik behandling er effektiv, før metoden tas i rutinemessig bruk. Design: Åpen, randomisert-kontrollert, multi-senter, fase III-studie. Pasientpopulasjon: Pasienter over 18 år med okklusjon av distale del av arteria carotis interna, arteria cerebri media, eller en av dens hoved-grener (bekreftet med CTA, MRA eller DSA) og som har fått behandling med i.v. trombolytisk behandling innen 4,5 timer. Intervensjon: Kateter-basert behandling innen 6 timer fra symptomdebut vs. ingen kateter-basert behandling. Primær effektvariabel: Funksjonsnivå på dag 90, bestemt ved hjelp av modifisert Rankin Scale.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1761 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Eivind Berge
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

The Stroke Association (London, Storbritannia)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst