Forskningsprosjekt


Kirurgisk behandling versus diagnostisk artroskopi for pasienter som vurderes som kasus for hofteartroskopi

Vitenskapelig tittel:

Arthroscopic surgical procedures versus sham surgery for patients with femoroacetabular impingement and/or labral tears: A multicenter, international, double-blinded randomized, controlled trial.Prosjektbeskrivelse:
Antall hofteartroskopier har økt eksponensielt de siste årene. Til tross for at denne typen inngrep nå er svært vanlig, er det fremdeles ikke gjennomført noen randomiserte kontrollerte studier på effekt av hofteartroskopi for femoroecetabular impingement (FAI) og labrumskade. Målet med denne studien er å evaluere effekt av kirurgi for FAI sammenlignet med sham kirurgi på smerte og funksjon. 140 pasienter som er kandidater for hofteartroskopi inkluderes i en internasjonal multisenter studie og randomiseres til kirurgisk behandling eller sham kirurgi (kun diagnostisk hofteartroskopi). Studen er dobbelt blindet og hovedendepunktet er et validert pasientrapportert utfallsmål (iHOT) 1 år etter inklusjon. Alle pasienter følges 6 måneder, 1 år, 2 år og 5 og10 år etter kirurgi, også for å inkludere effekt av langtidsresultater på hofteartrosutvikling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1576 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.08.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: May Arna Risberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst.

Institusjonenen i utlandet søker om egne midler til lokal datainsamlingForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ortopedi, Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
16.09.2015 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst