Forskningsprosjekt


Prosjekt Øyenstikker

Vitenskapelig tittel:

Intravitreal injeksjonsbehandling ved Øyeavdelingen St. Olavs Hospital - en klinisk randomisert studie der vi sammenligner effekt, sikkerhet og kostnader i to pasientsgrupper behandlet av sykepleiere og leger. Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å studere om behandlingseffekten og kostnadene er de samme om en øyeoperasjon utføres av sykepleiere som av leger. Behandlingen som går ut på å sprøyte en medisin inn i øyet, bedrer synet til pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD), blodpropp og diabetes. Ved St. Olavs hospital har antallet behandlinger steget fra 200 i 2007 til 3000 det siste året og denne økningen har gitt oss utfordringer. Sykepleiere utfører i dag behandlingen ved enkelte øyeavdelinger i Storbritannia og i en nylig publisert artikkel rapporteres samme lave komplikasjonsrate ved sykepleiedrevet behandling som i studier utført av leger. Vi har utviklet en grundig opplæringsplan med sertifisering av sykepleiere før studiestart. Skulle resultatene vise at behandling utført av sykepleiere gir samme synseffekt, pasienttilfredshet og kostnader, vil dette gi øyeavdelingen stor fleksibilitet. Det er grunn til å tro at det vil være både nasjonal og internasjonal interesse for resultater fra studien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1719 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dordi Austeng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres gjennom midler fra Helse Midt-Norges Jobbglidningsprosjekt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst