Forskningsprosjekt


Jernstoffskiftet hos ungdom. Tromsøundersøkelsen Fit Futures 1 og 2

Prosjektbeskrivelse:
I ungdomstida er jernbehovet økt på grunn av økt blodvolum og muskelmasse, særlig blant de mest fysisk aktive. Jernfattig kost, vegetardiett, underernæring, kronisk sykdom, høy kroppsmasseindeks (KMI) og store menstruasjonsblødninger kan disponere for jernmangelanemi hos ungdom. Det anbefales screening av jernstatus og hemoglobinnivå blant unge, og det er ikke gjort mye forskning på dette området. Prosjektet vil basere seg på repeterte målinger av jernstatus og hemoglobin i en generell ungdomspopulasjon. Data er samlet inn hos mer enn 1000 ungdommer i Tromsøundersøkelsen Fit Futures TFF1 (vg 1; 15-17 år) og TFF2 (vg 3; 17-19 år) og inkluderer blodprøver, kliniske målinger og selvrapportert livsstil. Ca 70% har deltatt i begge undersøkelsene. Vi vil sammenlignetverrsnittsdata for jernstatus, hemoglobinnivå og anemi-forekomst i TFF1 og TFF2, samt studere endringer over en toårsperiode i kohorten og om disse er knyttet til levevaner, som KMI, kostholdsprofil og fysisk aktivitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2304 Prosjektstart: 01.12.2014 Prosjektslutt: 01.07.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trond Flægstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet gjøres som del av obligatorisk studieplan i medisin ved UiT. Veiledere er ansatt ved Helsefak, UiT og UNN.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
12.02.2015 REK nord
26.04.2017 REK nord