Forskningsprosjekt


Bivirkninger og legemiddelforbruk - Et studie i Reseptregisteret og Eudravigilance

Vitenskapelig tittel:

Consumption adjusted adverse drug reactions reporting rates in NorwayProsjektbeskrivelse:
Prosjektet skal gi rapporteringsrater av rapporterte bivirkninger for legemidler og for undergrupper slik som eldre eller kvinner/menn. Dette gjøres ved å bruke data fra bivirkningsdatabasen Eudravigilance og koble dette legemiddel for legemiddel mot data fra det norske reseptregisteret. Dette vil muliggjøre å se på problemstillinger slik som for eksempel om muskelsvakhet rapporteres oftere hos eldre enn hos den generelle befolkningen eller om det er en forskjell mellom ulike kolesterolsenkende legemidler i raten av rapporter på dette. Man vil også se om det er en forskjell i den totale rapporteringsraten for ulike legemidler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1727 Prosjektstart: 01.10.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Tromsø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningen er finansiert av et post-doc stipend fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord