Forskningsprosjekt


Adhesjon av små kjønnslepper hos jenter

Vitenskapelig tittel:

Adhesjon av små kjønnslepper hos jenter

Hvordan tilstanden kan håndteres i 1. og 2. linjetjenesten, basert på en evaluering av pasientmateriale ved St. Olavs Hospital 2004-2014 og en litteraturstudie.Prosjektbeskrivelse:
Studien er del av en hovedoppgave ved Det medisinske fakultet, NTNU. I tillegg til en litteraturstudie søkes det om fritak fra samtykkekrav til å gjennomgå ca. 100 sykehusjournaler ved St. Olavs Hospital fra tidsrommet 2004-2013 omhandlende konsultasjoner om adhesjon av kjønnslepper. Tilstanden blir ofte feiltolket av helsepersonell, og studien sikter på å utarbeide retningslinjer for diagnostikk og behandling, med vekt på balansert informasjon til foreldre og økt kunnskap hos helsestasjonsleger. Videre søkes det å besvare spørsmål knyttet til fordeler og ulemper forbundet med både diagnostikk og behandling, samt hvordan og av hvem tilstanden blir diagnostisert. Opplysninger som en ønsker å hente fra journal er bl.a. navn, fødselsdato, nasjonalitet, henvisningsdiagnose, symptomer/andre sykdommer, grad av adhesjon og behandling.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1669 Prosjektstart: 12.09.2014 Prosjektslutt: 15.06.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ikke aktueltForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Cand.med., Nivå: 5. år
Behandlet i REK
DatoREK
24.10.2014 REK midt