Forskningsprosjekt


Pilotprosjekt: Studie av effekter av marine peptider på overvektige pasienter.

Vitenskapelig tittel:
Pilotprosjekt: Kan marine peptider ha positiv effekt på reguleringen av blodsukkeret og blodtrykket hos pasienter med fedme?

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å kartlegge eventuelle helseeffekter av inntak av marine peptider hos pasienter med fedme (BMI>30) uten signifikant koronarsykdom. Studien er å betrakte som en pilotstudie, ettersom antall deltakere er forholdsvis lavt og studieperioden er relativt kort, og håpet er at resultater fra studiet gir grunnlag for videre forskning rundt helseeffekter av marine peptider. I pilotstudien vil det være et særlig fokus på hvorvidt marine peptider kan påvirke glukosehomeostasen og blodtrykket hos pasienter med fedme på en gunstig måte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/155 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ottar Nygård
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Pilotprosjekt: Studie av effekter av marine peptider på overvektige pasienter.
Behandlet i REK
DatoREK
14.03.2013 REK vest
15.08.2013 REK vest