Forskningsprosjekt


Styrketrening og tøyning for å bedre gangfunksjonen hos barn med cerebral parese

Vitenskapelig tittel:

Muscle strength exercise for the extensor muscles in the under extremities and a stretching regime on the hamstrings, a randomised controlled intervention study for better knee extention and gait function in children with Cerebral palsy, GMFCS II-III.Prosjektbeskrivelse:
Barn med cerebral parese (CP) har varierende grad av redusert muskelstyrke, kort og spastisk muskulatur, og muskelubalanse over ledd i underekstremitetene. Dette kan medføre ulike gangavvik. Et gangmønster med bøyde hofter og knær (crouch), er det mest utpregede gangavviket, og hos barn med bilateral CP forverres dette gangmønsteret med økende alder. Det er flere faktorer som medfører crouch; spastisk og kort hamstrings og svakhet, særlig i strekkemuskulaturen i underekstremitetene, har vist seg å forverre gangmønsteret. Hovedmålet med denne randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien er å undersøke effekten av et treningsprogram bestående av tøyning av hamstrings, og styrketrening for beinas strekkemuskulatur. Treningsprogrammet har til hensikt å påvirke aktiv knestrekk hos gående barn med bilateral CP. Ca. 80 gående barn med bilateral CP, 8 til 14 år skal randomiseres til en treningsgruppe eller til en kontrollgruppe, som skal fortsette med den behandlingen de vanligvis får.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1766 Prosjektstart: 01.11.2014 Prosjektslutt: 01.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Inger Holm
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finanisert av Sophies Minde ortopedi AS sitt fond for forskning og utvikling. Det er gitt lønnsmidlermidler for første året av dette prosjektet. Det søkes for et år av gangen, og det er i aug 2014 søkt lønns- og driftsmidler for 2015.  Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, det medisinske fakultet, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
14.01.2015 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst