Forskningsprosjekt


På hvilket tidspunkt forsvinner den paralabrale cyste etter labrumreparasjon i skulder? En MR-oppfølging.

Prosjektbeskrivelse:
Skulderleddskader fører i en del tilfeller til at det dannes væskefylte hulrom i tilknytning til leddet. Leddskaden kan innebære at leddleppen er skadet. Slik skade er gjenstand for kirurgisk behandling. Kirurgene har sett at det væskefylte hulrom blir borte etter inngrepet. Det er diskusjon om mekanismen bak at hulrommet blir borte. Det kan enten skyldes at inngrepet har medført at hulrommet blir tømt eller at inngrepet medfører at en kanal fra leddrommet til hulen lukkes. Prosjektet har som mål å finne ut hvilken mekanisme som er ansvarlig. For å finne mekanismen må det gjøres gjentatte MR-undersøkelser slik at tidsforløpet for tilbakegang i væskeansamling kan bestemmes. Deltagelse i studien medfører bare tre ekstra MR-undersøkelser av skulder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2209 Prosjektstart: 23.11.2009 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: cecilie schrøder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: dr.med
Behandlet i REK
DatoREK
10.12.2009 REK sør-øst