Forskningsprosjekt


Akuttmedisin sett fra en nordnorsk distriktskommune

Vitenskapelig tittel:

Akuttmedisin sett fra en nordnorsk distriktskommune.

Lokalsamfunnsperspektiv på utviklingen innen akuttmedisin, sett fra en nordnorsk distriktskommune.Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ser på brukerperspektivet på akutt sykdom og skade i en nordnorsk distriktskommune. Vi tror at publikum tenker forskjellig fra helsepersonell, og oppdaget i en tidligere studie at lokalbefolkningen var mer opptatt av lokalt forankrede helsetjenester enn i UNNs avanserte tjenester. Vi planlegger 24 individuelle semistrukturerte intervjuer av personer med ulik erfaring med akutt sykdom. Hva opplever de som viktig ved akutt-tjenestetilbudet, og hvorfor? Hva er viktig for å føle seg trygg. Har egne akutterfaringer endret deres syn. Føler de trygghet til systemet, og hva betyr tillit til enkeltpersoner i den lokale beredskapen? Akuttmedisin har oftest blitt studert fra spesialisthelsetjenestens synsvinkel. Nye behandlingsmuligheter må også forstås i lokalsamfunnets perspektiv. Intervjuene tas opp og transkriberes før analyse, prosessen skal være induktiv og nye hypoteser vil genereres underveis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1720 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Knut Fredriksen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
UNN HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om PhD-stipend fra Helse Nord for Maria Mathiassen på prosjektetForskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD-studiet medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst