Forskningsprosjekt


Prosjekt multifamilieterapi (MFT) ved behandling av alvorlige spiseforstyrrelser hos voksne

Vitenskapelig tittel:

En systematisk undersøkelse av pasienter med familie og deres behandlere



Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets overordnede mål er å undersøke hvordan det går med pasientene og deres familie som deltar i behandlingen multifamilieterapi (MFT) ved Nordlandssykehuset HF. Forskergruppen ønsker også å få kunnskap om det forekommer endringer hos pasienter og deres familie i MFT-perioden, og hvordan MFT-behandlingen oppleves av pasienter, deres familie og behandlerne. Deltakerne vil være pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser som deltar i MFT-tilbudet ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne ved Nordlandssykehuset HF. Også familiene og behandlerne til disse pasientene skal inkluderes i studien. Deltakelse innebærer både spørreskjemaundersøkelse og kvalitativt intervju. Totalt skal 110 personer rekrutters til prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2014/1621 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.03.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Berit Brinchmann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av Helse Nord. I tillegg vil Nordlandssykehuset HF og UiN bistå med forskningstid og ressurser.



Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK vest
16.03.2017 REK vest
16.08.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest
05.06.2019 REK vest