Forskningsprosjekt


Akutte infeksjoner og risiko for venøs trombose

Vitenskapelig tittel:

Impact of acute infectious diseases on the risk of venous thromboembolismProsjektbeskrivelse:
Venøs tromboembolisme (VTE) rammer 8-10 000 Nordmenn årlig og har alvorlige komplikasjoner inkludert risiko for død. De fleste VTE tilfellene oppstår under eller like etter en sykehusinnleggelse. Akutte infeksjoner er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse. Selv om tidligere studier tyder på at innleggelse i sykehus med akutte infeksjoner gir doblet risiko for VTE, er ikke resultatene konklusive grunnet vesentlige metodiske begrensninger som høy sannsynlighet for misklassifisering av infeksjoner og VTE, manglende opplysninger om konfunderende faktorer (immobilisering, intravaskulære kateter etc) og andre samtidige sykdommer som er assosiert med risiko for VTE. Vi vil gjennomføre populasjonsbaserte studier for å undersøke om akutte infeksjoner er assosiert med risiko for VTE uavhengig av andre provoserende faktorer og identifisere biomarkører for VTE ved akutte infeksjoner. Ekperimentelle studier utføres for å øke forståelsen av sammenhengen mellom akutte infeksjoner og VTE risiko.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1721 Prosjektstart: 15.09.2014 Prosjektslutt: 14.09.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: John-Bjarne Hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

K.G.Jebsen TREC - senter for tromboseforskning, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige faktultet, UiT.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst