Forskningsprosjekt


Det er ikke gull alt som glimrer

Vitenskapelig tittel:
Om PANSS och førmågan till abstrakt tænkande. En jæmførelse mellan en population patienter med psykos/schizofrenidiagnos och en kontrollgrupp.

Prosjektbeskrivelse:
PANSS er et vanlig brukt utredningsverktøy for å stille psykose- og schizofrenidiagnose. I appendiks B ber man pasienten om å forklare budskapet/forståelsen av ulike ordspråk. Søker mener at noen av disse ordspråkene er tilnærmet ute av dagligtale og at pasienten kan få lav skår fordi vedkommende ikke har kjennskap til ordspråket. Dette kan igjen føre til feildiagnostisering. I prosjektet skal man undersøke dette ved å sammenligne resultatene fra pasienter med resultater fra en kontrollgruppe. Ca 50 pasienter og 50 friske personer utgjør henholdsvis intervensjonsgruppen og kontrollgruppen i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/2182 Prosjektstart: 01.08.2009 Prosjektslutt: 15.06.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: -Hans Morgan
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Oppgave, Nivå: psykologspesialist
Behandlet i REK
DatoREK
03.12.2009 REK sør-øst