Forskningsprosjekt


Internett-basert behandling av komplisert sorg

Vitenskapelig tittel:

Effectiveness, mechanisms, and predictors of change of an internet-based cognitive-behavioral intervention for complicated griefProsjektbeskrivelse:
Å miste en nær person er en universell menneskelig erfaring. De fleste sørgende håndterer og tilpasser seg tapet over tid og vil ikke ha behov for noen profesjonell hjelp. En betydelig andel av sørgende opplever imidlertid en vedvarende og intens lengsel etter den avdøde og vansker med å godta tapet i mer enn seks måneder, såkalt komplisert eller forlenget sorg. Formålet med prosjektet er å prøve ut og undersøke en behandlingsmanual for internett-basert behandling for komplisert sorg. Intervensjonen består av ti skriveoppgaver over en 5- ukers periode med tilbakemeldinger fra en terapeut. Fire forskningsspørsmål ønskes besvart ved hjelp av et randomisert-kontrollert studiedesign med tre grupper (to behandlingsgrupper som får to sentrale elementer i behandlingen i omvendt rekkefølge og en ventelistekontrollgruppe): 1) Virker behandlingen? 2) Hva virker i behandlingen? 3) Hvordan virker behandlingen? 4) Hvem har utbytte av behandlingen?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1755 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Jens Thimm
Forskningsansvarlig(e):  Helgelandssykehuset HF
Helgelandssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet søkes finansiert av forskningsmidler fra Helse Nord.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
21.10.2014 REK sør-øst