Forskningsprosjekt


Gruppebasert trening av balanse til personer med MS: effekt, erfaringer og samhandling

Vitenskapelig tittel:

Innovative Physiotherapy and Coordination of Care in persons with MS: A Randomized Controlled Trial and a qualitative Interview StudyProsjektbeskrivelse:
Studien skal frembringe kunnskap om en ny gruppebasert trening av balanse for personer med MS og samhandling mellom MS-poliklinikker og kommunehelsetjenesten. Formålet er å undersøke om intensiv individuelt tilpasset trening utført i 1) grupper hos kommunale fysioterapeuter og 2) i pasientenes hjem ved bruk av telemedisin har effekt på balanse, gange, dagliglivets funksjoner og livskvalitet sammenlignet med standard oppfølging i kommunehelsetjenesten. Videre søkes svar på hvordan pasientene erfarer å delta i treningen og samhandling mellom helsetjenestenivåene. En randomisert kontrollert studie med 108 deltakere, intervju med 30 deltakere og 10 helsepersonell gjennomføres. Samfunnsøkonomiske analyser utføres. Dersom intervensjonen viser effekt vil den kunne tas i bruk i ordinær praksis, stimulere til interkommunalt samarbeid, gi økt tilgang til spesialisert trening for personer med MS og kan være økonomisk samfunnsbesparende. I studien inngår et PhD prosjekt..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1715 Prosjektstart: 01.03.2015 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Britt Normann
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes Helse Nord for finansiering av hovedprosjektet (trearmet RCT og kvalitativ studie) gjennom treårig forskningsprosjekt og en phd stipend. Videre søkes det også Fond til etter og videreutdanning om phd stipend.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinske fag, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.10.2014 REK sør-øst
19.08.2015 REK sør-øst