Forskningsprosjekt


Redusere feildiagnostisering og utvikle kritiske objektive fenotyper av alvorlig psykisk sykdom

Vitenskapelig tittel:

Reducing misdiagnosis and developing critical objective phenotypes of severe mental illness Prosjektbeskrivelse:
Diagnostisk vurdering og dermed behandling påvirkes av andre faktorer enn pasientens symptomer, en mulig faktor er klinikerens fortolkning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad diagnostiske vurderinger av førstegangsinnlagte pasienter i en psykiatrisk avdeling påvirkes av pasientens kjønn. Skriftlige, anonymiserte journalnotater gjennomgås ved hjelp av datadrevet metode for språkanalyse – latent semantisk analyse (LSA). Mulige kjønnsavhengige faktorer kan identifiseres, og det skal undersøkes hvorvidt disse påvirker hvilken diagnose som gis.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1655 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 30.06.2018

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Brita Elvevåg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes forskningsmidler fra Helse Nord for hele prosjektet der dette er et delprosjektForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord