Forskningsprosjekt


Medikamentbruk, forekomst av Helicobacter pylori og behandlingsforløp hos pasienter med blødende magesår

Vitenskapelig tittel:

Blødende ulcus og erosjoner studien (BLUE studien)

En studie vedrørende medikamentbruk,forekomst av Helicobacter pylori og behandlingsforløp hos pasienter med blødende ulcus og/eller erosjoner i ventrikkel og duodenumProsjektbeskrivelse:
Blødende magesår er en alvorlig sykdom med ca 10 % dødelighet. Vanlig brukte medikamenter, som NSAID og acetylsalisylsyre, og infeksjon med bakterien Helicobacter pylori øker risikoen for blødende magesår. Bruk av magesyrehemmende medikament, protonpumpehemmer, reduserer risikoen for blødende magesår med ca 70 %. I Norge brukes ikke dette rutinemessig hos pasienter som får risikomedikamenter. I studier vedrørende blødende magesår er diagnostikken av Helicobacter pylori infeksjon ofte mangelfull. Pasienter med blødende magesår vil, etter samtykke, bli inkludert i studien. Medikamentbruk blir registrert ved strukturert intervju. Diagnostikk av Helicobacter pylori foretas hos alle, med sikre metoder. Studien tar sikte på å kartlegge bruk av risikomedikamenter, forekomst av Helicobacter pylori og sykdomsforløp hos pasienter med blødende magesår. Studien vil også kartlegge i hvilken grad pasienter, som brukte risikomedikamenter, hadde fått forebyggende behandling med protonpumpehemmer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/2068 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 28.02.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Taran Søberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Østfold og AhusForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2014 REK sør-øst
14.09.2016 REK sør-øst
18.01.2017 REK sør-øst
22.03.2017 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst