Forskningsprosjekt


Hvordan henger symptomer på depresjon, angst og søvnproblemer sammen med symptomer på kransåresykdom?

Vitenskapelig tittel:

The relationship between symptoms of depression, anxiety and sleep problems, and symptoms of coronary heart diseaseProsjektbeskrivelse:
Diagnostisering og behandling av koronar hjertesykdom (CHD) er ofte forsinket hos kvinner blant annet pga uklare CHD sykdomstegn som kan forveksles med tegn på angst og depresjon som er vanlig, men skjelden diagnostisert blant pasienter med CHD. Særlig kan depresjon svekke etterlevelse av medisinsk behandling. Data skal innhentes fra pasienter som skal gjennomgå planlagt angiografi ved UNN p.g.a. mistanke om CHD før angiografi og 1, 5 og 10 år. Ut over konvensjonelle mål på CHD, livskvalitet, depresjon, angst og søvnkvalitet, vil pasientenes egne symptombeskrivelser bli spåkanalysert for identifisering av uttrykk som kan forbedre diagnostikken både av den somatiske og psykiske lidelsen. Vi skal studere den gjensidige sammenhengen mellom symptomer på CHD, depresjon, angst og søvnprobleme; om kjønn, depresjon, angst og søvnproblemer kan bidra til å forklare negative funn ved koronar angiografi og vedvarende angina og forskjeller i CHD behandling ved etterundersøkelsene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2014/1654 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Sørlie
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Nord og UiTForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Helsevitenskap
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt sluttmelding
Behandlet i REK
DatoREK
23.10.2014 REK nord