Forskningsprosjekt


The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) - Validering av den norske oversettelsen

Vitenskapelig tittel:

The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) - Statistical properties of a Norwegian translationProsjektbeskrivelse:
Nyere forskning på Kognitiv atferdsterapi (KAT) fremhever at aksept er viktigere enn kontroll av smerte for å bedre funksjon og livskvalitet hos pasienter med langvarige smertelidelser. Det finnes imidlertid få internasjonale, og ingen validerte norske, instrumenter for å måle slike prosesser. The Psychological Inflexibility in Pain Scale (PIPS) ble utviklet av Wicksell (2007, 2010) med tanke på dette. Den finnes blant annet i en svensk og en engelsk versjon og valideringsstudiene resulterte i en tofaktorløsning med subskalaer for unngåelse og kognitiv fusjon. Vår studie vil bruke eksisterende tall fra en database på smertepasienter ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS. Gjennom statistiske undersøkelser (PCA, evt. CFA) vil vi undersøke om faktorstrukturen i en norsk oversettelse av PIPS tilsvarer det som Wicksell (2007, 2010) kom frem til i sine originale artikler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/187 Prosjektstart: 22.08.2014 Prosjektslutt: 22.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Iver Sørlie Røhr
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Skogli finansierer prosjektet gjennom å frikjøpe tid til å skrive artikkelen.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2015 REK sør-øst